top of page
Algemeen

Over ons

Tachkemoni Antwerpen is een hedendaagse Joodse school met respect voor traditie.

Sinds 1920 brengt zij kinderen en jongeren de waarden van het Jodendom en de liefde voor Israël bij.

Daarom wordt ook de halacha nageleefd en worden de Joodse feestdagen respectvol en volgens de Joodse traditie gevierd.

 

Alle joodse leerlingen zijn bij ons welkom, of ze nu religieus zijn, traditioneel of seculier. Zij leren fier te zijn op hun Joodse identiteit.

Tachkemoni is een moderne onderwijsinstelling, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

De school zorgt ervoor dat de leerlingen de door de overheid opgelegde eindtermen behalen.

De sterkere leerlingen worden hier uitgedaagd en de leerlingen met leermoeilijkheden worden begeleid.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind.

Van missie tot visie

Tachkemoni is één van de oud-bijbelse woorden met als betekenis: Gij zult mij wijs maken.

Binnen onze school hanteren wij vier pijlers waaraan wij onze gehele werking koppelen.

ACHIEVE - UNITE - BELIEVE - INNOVATE

Tachkemoni biedt kwaliteitsvol onderwijs in samenwerking met leerlingen en ouders.

We begeleiden onze leerlingen tot kritische, zelfstandige jonge mensen die bewust en met de nodige dosis zelfvertrouwen, stappen durven zetten in de wereld van morgen.

Pijlers

_ Mart_DSC_7741.jpg

ACHIEVE

Tachkemoni richt haar doelen niet enkel op kennis opdoen maar ook op het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes. Om dit te bereiken werken we met duidelijke afspraken en bewaken we vooropgestelde doelen. Wij bieden een brede ontwikkeling om succesvol te zijn in het leven. Dit zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 

_ Mart_DSC_8278.jpg

UNITE

Wij werken nauw samen en zorgen voor een optimale communicatie. Dit maakt dat je in onze klassen een krachtige leeromgeving zal aantreffen. Door deze eenheid vormen wij één grote familie waar we de leerlingen stimuleren tot maatschappelijk engagement met respect voor andere meningen en overtuigingen. Diversiteit zorgt voor verrijking.

_ Mart_DSC_6347_edited.jpg

BELIEVE

Onze school werd opgericht op basis van religie, tradities en waarden. Deze elementen blijven de basis van ons bestaan. Maar geloof gaat verder dan deze principes. Onze leerlingen worden aangemoedigd om in zichzelf te geloven en dat met het juiste 

doorzettingsvermogen en een goede opleiding heel wat mogelijk is in het leven.

_ Mart_DSC_6661.jpg

INNOVATE

We moedigen onze leerlingen en leerkrachten aan om verandering te omarmen. Creatieve werkvormen, innovatieve programma's en nieuwe technologieën worden geïmplementeerd in onze dagelijkse werking. We werken toekomstgericht en spelen in op nieuwe tendensen zodat we onze leerlingen voorbereiden op de steeds sneller veranderende wereld. 

bottom of page