top of page
of foto werking_edited.jpg
Werking

Missie, visie, pijlers

Tachkemoni is een moderne onderwijsinstelling, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

 

Ons studieaanbod zorgt voor een brede algemene vorming die voorbereid op verdere studies in het Hoger onderwijs.

Ontdek hier onze missie, visie en de 4 pijlers waarop heel onze werking steunt.

Een kwaliteitsvolle opleiding voor al onze leerlingen.

Schoolreglement

U kan als ouder de leerling enkel inschrijven in onze school wanneer u instemt met ons schoolreglement. 

Alle opgestelde afspraken die de goede werking van onze school garanderen kan u bekomen tijdens een eerste contact.

Zorg

Op intern vlak wordt de zorg waargenomen door de Directeur, in samenwerking met een aantal specifiek hiertoe aangestelde leerkrachten.

In de eerste graad Yeshiva is er een aanbod inhaallessen en extra ondersteuning voor die leerlingen die er nood aan hebben. Dit wordt in samenspraak met de directie bepaald.

Op extern vlak werkt de school samen met het CLB Torenhof en de externe diensten Ona+ en Expant24.

Leerlingenraad

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Vanuit elke klas neemt een verkozen afgevaardigde deel aan onze bijeenkomsten, die geleid worden door enkele leerkrachten.

In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen van onze maatschappij en bevordert het actief burgerschap.

_ Mart_DSC_6654.jpg
_ Mart_DSC_6651.jpg
_ Mart_DSC_6638.jpg
_ Mart_DSC_6655.jpg
bottom of page