top of page
foto werking.jpg
Werking

Missie, visie, pijlers

Tachkemoni is een moderne onderwijsinstelling, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Onze school zorgt ervoor dat de leerlingen de door de overheid opgelegde eindtermen behalen.

Ontdek hier onze missie, visie en de 4 pijlers waarop heel onze werking steunt.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind.

Schoolreglement

U kan als ouder uw kind enkel inschrijven in onze school wanneer u instemt met ons schoolreglement. 

Alle opgestelde afspraken die de goede werking van onze school garanderen kan u bekomen tijdens een eerste contact.

Leerlingenraad

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Vanuit elke klas neemt een afgevaardigde deel aan onze bijeenkomsten, die geleid worden door enkele leerkrachten.

In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren.

Vorig jaar trok de leerlingenraad aan de kar bij de organisatie van de winter-, lente en zomerspeeldag en bespraken we de middagspeeltijden, het uitleenmateriaal en de stille ruimte.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.

Ouderraad

Onze school heeft oog voor ouderparticipatie.

Een goede samenwerking met onze ouders is belangrijk voor de zorg van al onze leerlingen.

Op regelmatige basis vergadert de ouderraad met de pedagogisch directie over opkomende projecten en initiatieven.

De ouderraad is voor ons een belangrijk klankbord en ondersteuningsorgaan. 

Zorg op school

De zorg op onze school wordt gecoördineerd door de directie en de zorgcoördinator Wendy Beliën.

Met onze klasleerkrachten als eerste aanspreekpunt en spilfiguur volgen wij de fases van het zorgcontinuüm.

Zij worden daarbij bijgestaan door onze zorgjuffen, die ook klasinterne ondersteuning bieden.

Er is een nauwe samenwerking met het CLB Torenhof - Markgravelei 86, 2018 Antwerpen.

De contactpersoon voor onze school is Marie Weyn.

Een doorverwijzing voor externe hulp gebeurt steeds in overleg met de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam, de directie en het CLB. Er is regelmatig overleg met alle betrokken partijen. 

_ Mart_DSC_7840.jpg
_ Mart_DSC_7777.jpg
_ Mart_DSC_5873.jpg
IMG_20220616_111914_resized_20220617_093153323.jpg
bottom of page